Motocross Zabok
Motocross je vrlo atraktivna utrka motocikala na zatvorenim kružnim stazama po terenu sa prirodnim i dorađenim preprekama. Upravo prirodni teren i prepreke pridonose atraktivnosti sporta. Motocikli su specifični (off-road) za ovu disciplinu.

Nekretnine koje sačinjavaju Motocross stazu „Vučak“ u Zaboku u većinskom su vlasništvu „Moto športskog društva Zabok“ iz Zaboka, Matije Gupca 97. Navedeno društvo nositelj je moto sporta u gradu Zaboku već duži niz godina. Sama motocross staza nalazi se u funkciji još od 1961. godine.
Bitno je za napomenuti da u vrijeme kada se motocross staza izgradila i osposobila za uporabu, u njezinoj blizini nije bilo stambenih objekata (postojalo je par „klijeti“ te poslovni objekt koji je služio za potrebe moto društva). Širenjem Zaboka, stambeni objekti izgrađeni su na samom rubu motocross staze.
Motocross staza „Vučak“ do pred nekoliko godina bila je prepoznatljiv simbol grada Zaboka u zemlji i šire. No, promjenom pravila u navedenom sportu, staza je postala tehnički neiskoristiva te se već duži niz godina na istoj ne odvijaju značajnija motocross događanja. Ista se koristi većinom za potrebe treninga pripadnika Moto športskog društva Zabok.

Materijal je snimljen 20.3.2012. godine. Na stazi je bilo maksimalno 2 vozača koji prema riječima stanara nisu trenirala intenzitetom kojim obično treniraju te je i razina buka motocikala bila adekvatno niža.

Napomena: Kada su vozači vidjeli da se radi mjerenje, ostao je samo jedan vozač.

Na žalost, specifičnost i razine buke su takve da i samo sa jednim vozačem na stazi nije ugodan duži boravak u blizini staze.


Audio zapis buke motocross staze: Zabok motocross .mp3Na grafikonima se vidi da je buka staze specifična - dinamika je vrlo velika. Izmjerena maksimalna razina je nešto viša od 90 dB(A).