Članstvo

Za članstvo u udruzi ŽELIM MIRAN ŽIVOT se ne plaća članarina.


Izvadak iz Statuta Udruge:

IV. ČLANSTVO
Članak 17.
Članom Udruge može postati svaki poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske, kao i stranac koji privremeno ili stalno boravi u Hrvatskoj ako nije član tijela političke stranke i nema vlasnički udio te nije član upravljačkih tijela tvrtki zagađivača prema tekućoj listi Upravnog odbora Udruge.

Članak 18.
Zahtjev za primanje u članstvo podnosi se u pisanoj formi.
U zahtjevu je podnositelj zahtjeva dužan obrazložiti svoju motivaciju za učlanjenjem te izjaviti da ispunjava navedene kriterije za članstvom.

Svi potencijalni članovi trebaju se upoznati sa Statutom Udruge.
Link: Statut udruge ŽELIM MIRAN ŽIVOT

Za pristup u članstvo potrebno je popuniti i osobno potpisati zahtjev za članstvom te poslati Udruzi. Link: Zahtjev za članstvo

Zahtjev se može poslati
• e-mailom (skeniran)
• faksom
• poštom

Svi podaci za slanje navedeni su na: kontakt podaci

Nakon što Upravni odbor Udruge donese odluku, kandidati će o njoj biti obaviješteni.